نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــــا اســـمشــــو وقتــــی میشنــــوی داغ دلتـــــ تـــــازه میشــــه...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امــــا تــــا بهـــش فکــــر میکنـــی اشـــک تـــوی چشمـــات جمــع میشــــه...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا در تنهــــایی همـــش بــــاهـــاش حـــرفـــ میـــزنـــی...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

ولـــی بعضی اوقـــات دستتــــ میـــره

رو شمـــارش کــه زنگــــ بـــزنـــی...نـــزنـــی...بـــزنـــی...نـــزنـــی...!

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا دلتـــــ میخــــواد بـــازم بهـــش فکــــر کنــــی...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امــــا دلتـــــ واســـه صـــداش و خنــــده هــــاش حتی دعــواهــاتـــون

لـکــــ زده...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا شبـــا تــــا صبـــح خوابـتــــ نمیبـــــره...

بــــاخودتــــ میـــگی یــنــی داره چیکــــارمیکـــنه؟...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا میـــدونـــی چقـــدرررر مهمـــه!!!

میـــدونـــی خیــلــی دوســش داری پـــس نگـــو مهـــم نیستـــ!

بگــــو مهمــــه امــــا نیستـــــ...


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 10:4 | |اگر یک آسمان دل را به قصد عشــــــــق بردارم

 میان عشق و زیبایی تــو را من دوست می دارم

در نگاه ات همه ی مهربانی هاست

 قاصدی که زندگی را خبر می دهد

و در سکوت ات همه ی صــــــداها

فریادی که بــــودن را تجربه می کند

[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 10:2 | |

 کاش یکی پیدا میشد که

وقتی میدید گلوت ابر داره

و چشمات بارون ،

به جای اینکه بپرسه "چته ؟"

"چی شده ؟"

بغلت کنه و بگه “ گریه کن” …

[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 9:56 | | 

شعرهایم را میخوانی…

و میگویی روان پریش شده ام !

پیچیده است … قبول …

اما من فقط چشمهای تو را مینویسم …

تو ساده تر نگاه کن …


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 9:51 | |عکس عاشقانه جدید
روزی میرسد
بـــی هیــــچ خَبـــَـــری.

بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم.

دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب.

راه خــــواهم افتـــــاد.

مَـــن کـــه غَریبـــــم.

چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم.

همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 9:28 | |میدانی درد چیست ؟

 

 

نگاهت که رفت … نه !!!

 

شاید شانه ای که دیگر وجود ندارد … نه!!!!

 

دل شکسته ام … نه!!!

 

اعتمادی که دیگر وجود ندارد … نه!!!!

 

تنهاییم … نه!!!!

 

نمیدانی .......... تو نمیدانی که دختـــ ــــ ــــــــ ـــر بودن درد است ............

 

دختــــ ــــــ ــــــ ـــر که باشی رفتن نگاه ها و دست ها سخت میشود....

 

دختـــ ــــــ ــــــــ ــــر که باشی راحتر میشکنی .... دختــــ ــــ ـــــــ ــــــــر که باشی نگاه ها فرق دارند ......

حتی اگر به تمام دنیا خوب نگاه کنی باز تمام دنیا میتواند به تو بد نگاه کند.......

  

 


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 11:55 | |+ 

 

خدایا باهات قهــــرم....

کی گفته همیشـــه باهــامـــی؟

مگه میشه باهام باشی و حالمو ببینی و کاری نکنی؟

مگه میشه هرچی رو که دوست دارم ازم بگـــــیری؟

مـگــــه میشـــــــه....

که چــــی؟ که خداییـــــــتو ثابــــت کنی؟

این روزا شیطونو بیشتر از تـــــو حس می کنم!

پس کجــــایی؟مگه میشـــه حواســـت به بقیــــه باشه جــــــز مـــن؟

مگه میشه هرکـــی هرچِِی میخواد بهش بدی جــــز مــن؟

اصـــلا تو که واســـه من وقت نداری چــــرا خلقــــم کردی؟

خدایــــــــــا...نگــــــام کن...اشکـــــــامــو می بینـــی؟

نگو تا حالا اشکامو دیده بودی و کاری نکرده بودی؟!

نگو که واسه تـــــــو هم بی ارزش شــــدم...

خدایــــــــــــا...خستــــــه شدم...

بغلـــــم کن...

دستامــــــو بگیـــــر...

فقـــــط تـــــــــو رو کــــــم دارم...

 

 


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 8:51 | |بعضــیآ همچیــטּ פֿـوבشونـو میگیـــرלּ

اِنگـآر בے اڪـسیـבڪـربــטּ میگیـــرن اُڪـسیـــژن פֿـآلــص

پس میــבלּ ... בر حـآلــے ڪـﮧ

تــو بهتریـטּ شرآیط بــﮧ عـنوآלּ ڪـوב بـه בرב
چـرפֿــﮧ هَستــے میـخورَלּ
 


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 11:11 | |פـتـے " خـــבا " فرستــב

باراטּ اسیـבے ... براے تطهیـــرت

برف و پاکـے ... براے تشبیـــهت

مـפـمـב و عیسـے ... براے تظمیــــنت

یا که شیطاטּ را ... براے تقصیـــرت

בیگر تمام شـב ...!

خراب شـב تصویـــرت [ ;) ]


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 11:4 | |وقتے یـﮧ دختر آروم داره درودیوار رو نگاه میکنـﮧ

وقتے نگات میکنـﮧ ولے چیزے نمیگـﮧ

وقتے تونگاش میکنے و اوטּ روشوبرمیگردونـﮧ ،

نگاهشو ازت میدزده.....
د ِ لامصب بغلـــــ♥ـــش کـטּ دیگـﮧ !


[+] نوشته شده توسط مّبــــــــــــــــین ســــــــــالار در 10:55 | |صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 15 صفحه بعد